mdm - Mitteldeutsche Medienförderung

 
 

Schloss Merseburg (außen)

 • Merseburg Castle

 • Merseburg Castle and Cathedral

 • Merseburg Castle

 • Merseburg Castle and Cathedral

 • Merseburg Castle

 • Merseburg Castle

 • Merseburg Castle

 • Merseburg Castle

 • Merseburg Castle

 • Merseburg Castle

 • Merseburg Castle

 • Merseburg Castle

 • Merseburg Castle

 • Merseburg Castle

 • Merseburg Castle

 • Merseburg Castle

 • Merseburg Castle

 • Merseburg Castle

 • Merseburg Castle

 • Merseburg Castle

 • Merseburg Castle

 • Merseburg Castle

 • Merseburg Castle

 • Merseburg Castle

 • Merseburg Castle

 • Merseburg Castle Garden

 • Merseburg Castle

 • Merseburg Castle

 • Merseburg Castle

 • Merseburg Castle Garden

 • Merseburg Castle

 • Merseburg Castle Garden

 • Merseburg Castle

 • Merseburg Castle

 • Merseburg Castle

 • Merseburg Castle


Description

Hide
Object name
Path
Schloss Merseburg (außen)
Manors » Palaces
Federal state
District
Saxony-Anhalt
Saalekreis
Address Domplatz 9
06217 Merseburg
Internet www.saalekreis.de
For shooting permit, contact Dr. Kerstin Küpperbusch
Landkreis Saalekreis
Pressesprecherin
Domplatz 9
06217 Merseburg
T: +49 (0) 3461 401010
F: +49 (0) 3461 401099
For object, contact Dr. Kerstin Küpperbusch
Landkreis Saalekreis
Pressesprecherin
Domplatz 9
06217 Merseburg
T: +49 (0) 3461 401010
F: +49 (0) 3461 401099

Renaissance


19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert, 21. Jahrhundert